"CARADON POLSKA" sp. z o.o.

ul. Zakliki z Mydlnik 16
30-198 Kraków
tel. 12 657-54-07
fax. 12 653-50-95
e-mail: biuro@caradon.pl

NIP:679-00-10-360
Regon:350359997
KRS:0000134103
Kapitał zakładowy: 149600 PLN

Dział Sprzedaży

ul. Zakliki z Mydlnik 16
30-198 Kraków
tel. 12 657 54 07 fax 12 290-03-01

Magazyn:

ul. Zakliki z Mydlnik 16
30-198 Kraków
tel. 12 653-20-45